Bài 1. Bài mở đầu

 

BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU

       I. Lý thuyết

          1. Vị trí của con người trong tự nhiên

         -  Trong các lớp động vật có xương sống thì lớp Thú là lớp có vị trí tiến hóa cao nhất.

        -   Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có xương sống, đặc biệt là lớp Thú: có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa mẹ …

\(\rightarrow\) Về vị trí phân loại, loài người thuộc lớp Thú, ngành động vật có xương sống.

   - Tuy nhiên, có những đặc điểm chỉ có ở người mà không có ở động vật:

+ Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động và đi bằng hai chân.

+ Nhờ lao động có mục đích, nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên.

+ Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức.

+ Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn.

+ Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.

2. Nhiệm vụ của môn Cơ thể người và vệ sinh

Có 2 nhiệm vụ:

- Nối tiếp chương trình sinh học lớp 7 nhằm hoàn thiện những hiểu biết về thế giới động vật, giúp ta thấy rõ loài người có nguồn gốc động vật nhưng đã vượt lên vị trí cao nhất về mặt tiến hóa. Nhờ có lao động mà bớt lệ thuộc vào thiên nhiên.

- Giúp tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống.

\(\rightarrow\) đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có được hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

-  Kiến thức cơ thể người liên quan đến nhiều ngành khoa học như: y học, tâm lí học, hội họa …

3. Phương pháp học tập môn học Cơ thể người và vệ sinh

-  Phương pháp học tập phù hợp là: kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức kĩ năng vào thực tế cuộc sống.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

  Câu 1: Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú ?

Hướng dẫn trả lời :

* Giống nhau :

- Người và động vật lớp Thú giống nhau về cấu tạo chung : các phần của bộ xương, sự sắp xếp các nội tạng,..

- Có lông mao

- Có tuyến sữa

- Bộ răng phân hóa

- Đẻ con 

* Khác nhau: 

- Đi bằng hai chân

- Sự phân hóa bộ xương phù hợp với chức năng lao động và đi bằng 2 chân

- Nhờ lao động có mục đích, loài người đã làm chủ tự nhiên

- Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

- Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

- Não phát triển, sọ lớn hơn mặt

Câu 2: Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học "Cơ thể người và vệ sinh"?

Hướng dẫn trả lời :

Những lợi ích của việc học tập môn "Cơ thể người và vệ sinh" là :

- Có những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

- Những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

- Có những kiến thức cơ bản tạo điều kiện học lên các lớp sau, đi dâu vào các ngành nghề khác trong xã hội như y học, thể dục thể thao, giáo dục.

III. Câu hỏi ôn tập

Câu 1:  Hãy nêu những điểm giống nhau giữa người và thú. Ý nghĩa của sự giống nhau đó là gì ?

Câu 2: Vì sao phải nghiên cứu cơ thể về 3 mặt: cấu tạo, chức năng và vệ sinh?

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...