Bài 1. Bài mở đầu

BÀI MỞ ĐẦU

1. Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú ?

Trả lời :

* Giống nhau :

- Người và động vật lớp Thú giống nhau về cấu tạo chung : các phần của bộ xương, sự sắp xếp các nội tạng,..

- Có lông mao

- Có tuyến sữa

- Bộ răng phân hóa

- Đẻ con 

-...

* Khác nhau :

- Đi bằng hai chân

- Sự phân hóa bộ xương phù hợp với chức năng lao động và đi bằng 2 chân

- Nhờ lao động có mục đích, loài người đã làm chủ tự nhiên

- Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức

- Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

- Não phát triển, sọ lớn hơn mặt

2. Lợi ích của việc học tập môn học "Cơ thể người và vệ sinh"?

Trả lời :

Những lợi ích của việc học tập môn "Cơ thể người và vệ sinh" là :

- Có những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

- Những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

- Có những kiến thức cơ bản tạo điều kiện học lên các lớp sau, đi dâu vào các ngành nghề khác trong xã hội như y học, thể dục thể thao, giáo dục.

3. Hãy nêu những điểm giống nhau giữa người và thú. Ý nghĩa của sự giống nhau đó là gì ?

Trả lời :

* Người và thú có các đặc điểm giống nhau là :

- Có lông mao

- Đẻ con và có tuyến sữa, nuôi con bằng sữa

- Răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

- Phần thân của cơ thể chia thành 2 khoang là khoang ngực và khoang bụng

* Ý nghĩa của sự giống nhau đó :

- Sự giống nhau giữa người và thú có ý nghĩa chứng minh người và thú có mối quan hệ về nguồn gốc trong quá trình tiến hóa. Vì vậy người được xếp vào lớp thú.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...