Unit 1: Local Environment

Chưa phân loại

Dao động cơ học

Chương 1:ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bảng tính điện tử

Phần mềm học tập

Luyện thi tốt nghiệp trung học quốc gia 2016 - 2017 (Bộ giáo dục)

Lập trình đơn giản

Phần mềm học tập

Mạng máy tính và internet

Một số vấn đề xã hội của tin học

Phần mềm trình chiếu

Đa phương tiện

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Hệ điều hành

Soạn thảo văn bản

Mạng máy tính và internet

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Unit 1: Family Life

Chương trình đơn giản

Unit 1: Greetings

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Sóng ánh sáng

Chương 1. Nguyên tử

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Lượng tử ánh sáng

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Hạt nhân nguyên tử

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5: Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm

May mặc trong gia đình

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Di truyền học cấp độ phân tử

Chương 1. Sự điện li

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Trồng trọt

Unit 1: The Generation Gap

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Lâm nghiệp

ĐỘNG HỌC

Chăn nuôi

ĐIỆN HÓA HỌC

Thuỷ sản

Vẽ kĩ thuật

HÓA KEO

Cơ khí

HẤP PHỤ

Kĩ thuật điện

Quyển 1: Cắt may

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Chủ đề 4: Nhiệt phân muối nitrat

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Chủ đề 3: Kim loại tác dụng với axit HNO3

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Bản chất và vai trò của pháp luật

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Tiếng Việt

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Vẽ kĩ thuật

Unit 1: Life stories

Điện tích, điện trường

Chế tạo cơ khí

Động cơ đốt trong

Kĩ thuật điện tử

Kĩ thuật điện

Học kì 1

Học kì 2

Ôn tập ngữ văn 11

Học kì 1

Dòng điện không đổi

Ôn tập lịch sử lớp 11

Học kì 2

Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Học kì 1

Luyện tập tổng hợp

Học kì 2

Ôn tập ngữ văn 10

Học kì 1

Chủ đề 2: Phương trình ion rút gọn

Ôn tập lịch sử lớp 10

Học kì 2

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li-Phản ứng thủy phân của muối

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Dòng điện trong các môi trường

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn 9

Công dân với kinh tế

Ôn tập lịch sử lớp 9

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Từ trường

Luyện tập tổng hợp

Atlat địa lí 12

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Ôn tập lịch sử lớp 7

Cảm ứng điện từ

Luyện tập tổng hợp

Biểu đồ và bảng số liệu

Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Ôn tập lịch sử lớp 6

Luyện tập tổng hợp

Khúc xạ ánh sáng

Mắt, các dụng cụ quang học

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Ôn tập học kì I

Ôn tập học kì II

Địa lý tự nhiên

Địa lý dân cư

Động học chất điểm

Địa lý ngành kinh tế

Địa lý vùng kinh tế

Bảng số liệu, biểu đồ

Atlat

Di truyền học người

Tiến hóa

Phần mở đầu

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới cận đại

Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì II

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Lịch sử thế giới cận đại

Chưa phân loại

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Ôn tập tiếng Việt 6

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Trái đất

Đề kiểm tra học kì

Sinh học tế bào

Các thành phần tự nhiên của đất

Đề kiểm tra học kì

Thành phần nhân văn của môi trường

Đề cương ôn tập cuối HKI

Các môi trường địa lý

Phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Giá trị pH của các dung dịch axit-bazo

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

Địa lý Việt Nam

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

Địa lý dân cư

Địa lý kinh tế

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý địa phương

Sinh thái học

Địa lý tự nhiên

Địa lý kinh tế xã hội

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Địa lý khu vực và quốc gia

Địa lý tự nhiên

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Ôn tập cuối học kì I

Địa lý dân cư

Địa lý kinh tế

Luyện thi phổ thông trung học phổ thông quốc gia 2017

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2017

Ôn tập cuối học kì II

Soạn văn 10

Viết văn 10

Ôn tập học kỳ II

Văn mẫu 10

Soạn văn 11

Viết văn 11

Văn mẫu 11

Cơ học lớp 8

Lập trình với MSWLogo

Violympic Vật lý 6

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Violympic Vật lý 7

Unit 1: My new School

Chương II. Kim loại

Violympic Vật lý 8

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Violympic Vật lý 9

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Điện học lớp 9

Điện từ học lớp 9

Quang học lớp 9

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Cấu trúc đề thi

Quang học lớp 7

Dao động cơ học

Âm học lớp 7

Sóng cơ học

Điện học lớp 7

Cơ học lớp 6

Nhiệt học lớp 6

Nhiệt học lớp 8

Điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Unit 1: My hobbies

Ôn tập phần sinh thái và môi trường

Tuyển tập các đề kiểm tra của học kì I

Ôn tập âm nhạc 6

Ôn tập âm nhạc 7

Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Ôn tập âm nhạc 8

Ôn tập âm nhạc 9

Unit 1: Leisure Activities

Ôn tập mỹ thuật 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Ôn tập mỹ thuật 7

Ôn tập mỹ thuật 8

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Ôn tập mỹ thuật 9

Trắc nghiệm tổng hợp ôn tập môn Hóa

Unit 2: City Life

Chương 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Bài mở đầu

Unit 2: Your Body And You

Sóng cơ học

Unit 2: At school

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Chủ đề 1 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Este-lipit

Di truyền học cấp độ tế bào

Trang trí nhà ở

Chương 2. Nhóm nitơ

Unit 2: Relationships

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Unit 2: Urbanisation

Ôn tập ngữ văn 12

Ôn tập lịch sử lớp 12

Luyện tập tổng hợp

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Công dân với đạo đức

Quyển 2: Lắp Đặt Mạng Điện Trong Nhà

Học kì 1

Ôn tập lịch sử lớp 8

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Unit 1 : Back to school

Động lực học chất điểm

Ngữ âm

Unit 1: My friends

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Unit 1 : A visit from a pen pal

Sinh học vi sinh vật

Căn bậc hai. Căn bậc ba

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Mở đầu

Soạn ngữ văn lớp 6

Unit 2: My home

Soạn văn lớp 7

Soạn văn lớp 8

Phần đọc hiểu

Lập trình Scratch

Soạn văn lớp 9

Phép nhân và phép chia các đa thức

Unit 2: Health

Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Unit 2: Life in the countryside

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Unit 1 : SCHOOL TALKS

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Unit 3: Teen stress and pressure

Chương 3: NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Unit 3: Music

Unit 3: At home

Chương 3. Liên kết hóa học

Nấu ăn trong gia đình

Chương 3. Nhóm cacbon

Unit 3: Becoming Independent

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Chủ đề 2 : Phân loại phương phái giải nhanh Cacbohiđrat

Unit 3: The green movement

Điện xoay chiều

Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Quyển 3: Sửa Chữa Xe Đạp

Học kì 2

Ôn tập học kì I

Quy luật di truyền

Unit 2 : Personal information

Biến dị

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Unit 2 : Making arrangements

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương II : Hàm số và đồ thị

Unit 2 : Clothing

Đề kiểm tra học kì 1

Hàm số bậc nhất

Chương I. Tế bào thực vật

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Tập làm văn lớp 6

Tập làm văn lớp 7

Tập làm văn lớp 8

Tập làm văn lớp 9

Soạn văn 12

Nghị luận xã hội

Unit 3: My friends

Câu có chức năng giao tiếp

Phân thức đại số

Unit 3: Community Service

Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Ôn tập học kỳ I

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Phần mềm học tập

Từ vựng tổng hợp

Review 1 (Units 1- 2- 3)

Chương 4: SỐ PHỨC

Chương II. Vận động

Review 1: Units 1- 2- 3

Unit 4: Big and small

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Thu, chi trong gia đình

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Review 1: Units 1- 2- 3

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Review 1: Units 1- 2- 3

Dao động và sóng điện từ

Chương II : Số nguyên

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein

Quyển 4: Nấu ăn

Khối đa diện

Trắc nghiệm ôn tập học kì II

Di truyền quần thể

Unit 3 : At home

Các định luật bảo toàn

Unit 3 : At home

Chương III : Thống kê

Cảm ứng ở thực vật

Unit 3 : A trip to the countryside

Chương II. Rễ

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Unit 1 : HOME LIFE

Văn mẫu lớp 6

Văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 8

Văn mẫu lớp 9

Viết văn 12

Nghị luận văn học

Review 1 (Units 1- 2- 3)

Review 1 (Units 1- 2- 3)

Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Phương trình bậc nhất một ẩn

UNIT 3 : A PARTY

Chương 4: GIỚI HẠN

Review 1 (Units 1- 2- 3)

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

Hệ điều hành

Ngữ pháp tổng hợp

Unit 4: Life in the past

Tuyển tập đề thi

Chương III. Tuần hoàn

Unit 4: For A Better Community

Unit 5: Things I do

Chương 5. Nhóm Halogen

Chương 5. Hiđrocacbon no

Unit 4: Caring for those in need

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Unit 4: The mass media

Sóng ánh sáng

Chương III : Phân số

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Quyển 5: Trồng Cây Ăn Quả

Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Unit 4 : At school

Di truyền học quần thể

Chất khí

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Unit 4 : Our past

Cảm ứng ở động vật

Chương IV : Biểu thức đại số

Unit 4 : Learning a foreign language

Chương III. Thân

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Chương 3. Các ngành Giun

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Văn mẫu 12

Unit 4: My neighbourhood

Luyện đề

Unit 4: Music and Arts

Chương 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Chương 5: ĐẠO HÀM

Unit 4: Our customs and traditions

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Soạn thảo văn bản

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Chương IV. Hô hấp

Unit 5: Inventions

Unit 6: Places

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Di truyền học người

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Unit 5: Being part of Asean

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Unit 5: Cultural identity

Lượng tử ánh sáng

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Hình giải tích

Unit 5: Work and play

Chủ đề 5 : Phân loại phương pháp giải nhanh đại cương về kim loại

Cơ sở của nhiệt động lực học

Unit 5 : Study Habits

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Unit 5 : The media

Chương IV. Lá

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Chương 4. Ngành Thân mềm

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Ôn tập cuối năm môn Đại số 11

Unit 5: Natural Wonders of The World

Kĩ năng đọc - hiểu

Unit 5: Vietnamese food and drink

Chương 5: THỐNG KÊ

Ôn tập cuối năm phần số học

Ôn tập cuối năm phần số học

UNIT 5 : ILLITERACY

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

Unit 6: Viet Nam: Then and now

Chương V. Tiêu hóa

Review 2: Units 4- 5

Unit 7: Your house

Di truyền học ứng dụng

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Review 2: Units 4- 5

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

Review 2: Units 4- 5

Hạt nhân nguyên tử

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Unit 6: After school

Chủ đề 6 : Phân loại phương pháp giải nhanh kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm

Chất rắn và chất lỏng

Unit 6 : The young pioneers club

Số phức

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Unit 6 : The environment

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Unit 6 : AN EXCURSION

Chương 5. Ngành Chân khớp

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Đường tròn

Unit 6: Our Tet Holiday

Unit 6: The first university in Viet Nam

Chương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

UNIT 6 : COMPETITIONS

Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Unit 6: Folk Tales

Tứ giác

Review 2 (Units 4- 5- 6)

Đa giác. Diện tích của đa giác

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Chủ đề 13: Lập CTPT của hợp chất hữu cơ

Unit 6: Gender Equality

Tiến hóa sinh học

Unit 8: Out and about

Unit 6: Global Warming

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Unit 6: Endangered species

Chương I : Đoạn thẳng

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Ôn tập cuối năm môn Đại số

Unit 7: The world of work

Chủ đề 7 : Phân loại phương pháp giải nhanh Crom -Sắt - Đồng và một số kim loại khác

Unit 7 : My neighbourhood

Ôn tập học kì I

Sinh sản ở thực vật

Chương II : Tam giác

Unit 7 : Saving energy

Unit 7 : THE MASS MEDIA

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Góc với đường tròn

Review 2 (Units 4- 5- 6)

Review 2 (Units 4- 5- 6)

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Chương 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Review 2 (Units 4- 5- 6)

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

Chương 1: KHỐI ĐA DIỆN

Unit 7: Recipes and Eating Habbits

Tam giác đồng dạng

Chương VII. Bài tiết

Chủ đề 10: Phản ứng đehiđro hóa và phản ứng cracking

Sinh thái học

Unit 7: Cultural Diversity

Unit 9: The body

Unit 7: Further Education

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 7: Artificial intelligence

Chương II : Góc

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Unit 8: places

Chủ đề 8 : Phân loại phương pháp giải nhanh nhận biết một số chất vô cơ chuẩn độ dung dịch

Unit 8 : Country life and City life

Sinh sản ở động vật

Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Unit 8 : Celebrations

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Unit 6 : FUTURE JOBS

Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

Unit 7: Television

Unit 7: Traffic

UNIT 8 : CELEBRATIONS

Chương 3: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Unit 7: Pollution

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Chương 2: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Unit 8: Tourism

Violympic toán 6

Chương VIII. Da

Chủ đề 24: Phản ứng tráng gương

Violympic toán 9

Unit 8: New Ways To Learn

Unit 10: Staying healthy

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Unit 8: Our world heritage sites

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Unit 8: The world of work

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

Unit 9: At home and a way

Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Unit 9 : A First- Aid course

Unit 9 : Natural Disasters

Chương VII. Quả và hạt

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Unit 8: Sports and Games

Kho Đề thi ĐH

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

Unit 8: Films

Ôn tập học kỳ II

Unit 8: English Speaking Countries

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.

Unit 9: English in the world

Violympic toán 7

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Violympic toán 8

Review 3: Units 6- 7- 8

Unit 11: What do you eat?

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Review 3: Units 6- 7- 8

Review 3: Units 6- 7- 8

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

Unit 10: Health and Hygiene

Unit 10 : Recycling

Unit 10 : life on other planets

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Unit 10 : CONSERVATION

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Unit 9: Cities of the World

CHƯƠNG 1 - ESTE-LIPIT

Unit 9: Festivals Around The World

Unit 9: Natural Disasters

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Review 3 (Units 7- 8- 9)

Ôn tập cuối năm phần hình học

Chương X. Nội tiết

Unit 9: Preserving The Environment

Unit 12: Sports and pastimes

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Unit 9: Cities of the future

Unit 9: Choosing a career

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Chương IX. Vai trò của thực vật

Unit 11: NATIONAL PARKS

Review 3 (Units 7- 8- 9)

Unit 9 : DESERTS

CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

Review 3 (Units 7- 8- 9)

Review 3 (Units 7- 8- 9)

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Unit 10: Space travel

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Chương XII. Sinh sản

Unit 10: Ecotourism

Units 13: Activities and season

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Unit 10: Lifelong learning

Unit 12 : A Vacation abroad

Unit 12: Let's it

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Unit 12 : MUSIC

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

Ôn tập cuối năm môn Hình học

Unit 10: Our houses in the future

CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Unit 10: Sources of energy

Unit 10: Communication

Unit 11: Changing Roles in Society

Chủ đề 11. Điện phân

Review 4: Units 9-10

Unit 14: Making plan

Review 4: Units 9- 10

Review 4: Units 9- 10

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Ôn tập học kì II

Unit 13 : Festivals

Unit 13 : Activities

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Chương I: VÉC TƠ

Unit 11: Our greener world

CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 11 : BOOKS

Unit 11: Travelling in the future

Unit 11: Science And Technology

Đề tổng hợp thầy Doãn Minh Cường

Unit 12: My Future Career

Unit 15: Countries

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Unit 14 : Wonders of the world

Unit 14 : Free time

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 12 : WATER SPORTS

Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG

Unit 12: Robots

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Unit 12: An overcrowded world

Unit 12: Life On Other Planets

Review 4 (Units 10- 11- 12)

Unit 16: Man’s environment

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Unit 15 : Computer

Unit 15 : Going out

Unit 15: CITIES

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Review 4 (Units 10- 11- 12)

CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Review 4 (Units 10- 11- 12)

Review 4 (Units 10- 11- 12)

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Unit 16 : People and places

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Chủ đề. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Đang tải tin tài trợ...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...