Hỏi đáp Lịch sử lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Trình bày những diến biến chính của CM tháng Mười Nga năm 1917? Ý nghĩa lịch sử của CM tháng 10 Nga? Cách mạng Việt Nam đã học tập và rút được kinh nghiệm gì từ CM tháng Mười Nga?

Câu 2: Trong những năm 1933- 1939, chính phủ Hitler đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào? Cho dẫn chứng về chủ nghĩa phát xít đã gây ra nhiều tội ác đối với nhân loại?

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ? Tổng thống Rudơven đã đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế như thế nào?

Câu 4. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Câu 5. Những sự kiện chính của cách mạng Trung Quốc từ năm 1919 đến năm 1937? ( Kẻ bảng cột Thời gian, sự kiện)?

Câu 6. Phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2( 1939- 1945)? Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 7. Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược?

Câu 8. Cho biết về nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực trong cuộc kháng chiến chống Pháp? Cảm nhận của em về câu nói của Nguyễn Trung Trực " Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây"?

Câu 9. Trình bày ngắn gọn các phong trào yêu nước tiêu biểu trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất? ( Kẻ bảng thời gian, tên phong trào, diễn biến chính) ?

Câu 10: Vì sao Nguyễn Ái Quốc sang Phương Tây tìm đường cứu nước? Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 - 1920? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho CM Việt Nam là gì?

Được cập nhật 4 tháng 6 lúc 19:32 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.