Hỏi đáp môn Lịch sử

1)cách mạng 2)quý tộc mới 3)phong kiến 4)ủng hộ 5) phát triển 6)cách mạng hà lan 7)chế độ phong kiến 8)quyền lợi 9)nhân dân lao động

cách mạng anh là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.cách mạng thành công chủ yếu là nhờ quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia đấu tranh.tiếp sau cuộc..........cách mạng tư sản Anh lật đổ chế độ phong kiến,mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Tuy vậy,cuộc cách mạng này có hạng chế vì nó không triệt để xóa bỏ tận gốc..............,chỉ mang lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và...........còn quyền lợi của nhân dân lao động không đáp ứng được.

2)điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử dưới đây về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

thời gian sự kiện lích sử
1789 khai mạc hội nghị 3 đẳng cấp
cuộc tấn công vào pháo đài Ba-xti.Cách mạng bùng nổ
quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
hiến pháp được thông qua,xác lập chế dộ quân chủ lập hiến
nhân dân Pa-ri đứng lên lật đổ sự thống trị của đại tư sản
Nền cộng hòa đầu tiên được thành lập
vua Lu-i XVIbị đưa lên đoạn đầu đài.
quân Anh và quân các nước phong kiến châu âu tấn công nước Pháp
Rô-be-spie lãnh đạo nhân dân Pa-ri lật dổ phái Ghigôngđanh và giành được thắng lợi
liên minh chống Pháp bị đánh bại và tan rã
Rô-be-spie và các bạn chiến đấu bị bắt và xử tử.

3)cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

4)hạn chế của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là gì?

giúp dùm mình nha!khocroi

Được cập nhật 12 giờ trước (22:34) 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.