Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Quỳnh Anh Ngoo
Thùy Ngân

Đang theo dõi (2)

Ngô Trung Nghĩa
Thùy Ngân