Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lạng Sơn , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (4)

Huy Ngô Tuấn
bê trần
Thùy Trang
Phạm Đình Tâm

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian