Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (6)

Hung nguyen
Elly Phạm