Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 71
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (41)

Trần Yến
Park So Eun
Ngô thừa ân

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian