Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 3
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Trang thùy
Khoa Võ

Đang theo dõi (0)