Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (6)

Duy Anh
Huy Nhật
nam đẹp trai

Dòng thời gian


Câu trả lời:

+C1: Chí công vô tư là 1 phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và đặt lợi ích của tập thể, lợi ích của xã hội lên trên lợi ích cá nhân - Biểu hiện của chí công vô tư là + luôn tôn trọng sự thật + luôn công bằng, không thiên vị khi giải quyết công việc + luôn hành động theo lẽ phải + giúp đỡ bạn trong học tập +C4: Ý nghĩa của tự chủ là + Giúp con người vượt qua mọi khó khăn cám dỗ của cuộc sống + Tự chủ còn giúp mỗi người sống có đạo đức có văn hóa + Người có đức tính tự chủ sẽ được mọi người yêu quý kính trọng - Cách rèn luyện tính tự chủ là + Phân bố thời gian có kế hoạch học tập hợp lý + Suy nghĩ kĩ trước khi nói và làm + Cần xem xét lại lời nói thái độ hành động của mình +C3 : ko ai muốn chiến tranh xảy ra. Chiến tranh ko những gây mất đoàn kết giữa các nước mà còn phá hoại đất nước, nhà cửa và làm hao tổn nhiều của cải, vật chất Biểu hiện của hòa bình là + Giữ gìn cuộc sống bình yên + Không để xảy ra chiến tranh xung đột + Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác +C2: – Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển. – Hữu nghị hợp tác giúp nhau cùng phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học kĩ thuật… – Tạo sự hiếu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.