Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 3
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (11)

Võ Bảo Vân
An Dao
Ngố ngây ngô
Linh Diệu
HISINOMA KINIMADO