Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Karen
Akai Haruma

Dòng thời gian