Lion Nguyễn

Lion Nguyễn

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 15
  • Điểm thành tích 1GP 11SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hội Hợp


Địa chỉ

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Liên kết