Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 155
Số lượng câu trả lời 226
Điểm GP 5
Điểm SP 156

Người theo dõi (63)

Thanh Trúc
dieu nguyen thi
diệu nguyễn
Trân thu Huong
Trang Moon

Đang theo dõi (7)

Linh Phương
Nguyen Thi Mai
Đỗ Thuỳ Linh
Le thi thanh tra

Dòng thời gian