Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Yến Nguyễn
Moon Millie