Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 153
Số lượng câu trả lời 265
Điểm GP 8
Điểm SP 138

Người theo dõi (75)

Trần Minh Đạt
Noname
lee kim sury ❤
Emma đểu

Đang theo dõi (43)

Dòng thời gian