Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 77
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (20)

vn racing boy
jackson
Lam Ly

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian