Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 4
Điểm SP 35

Người theo dõi (7)

hiền
luu ngoc mai
Lê Anh Thư

Đang theo dõi (3)

Thảo Phương
Chăm học
Phương An