Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 49
Điểm GP 5
Điểm SP 33

Người theo dõi (70)

jackson
kethattinhtrongmua
Tran Duy Hung
Anh Minh Bùi

Đang theo dõi (31)

Kiều Anh
Trần Hoàng Sơn
nguyen thi vang
Tử Mạch

Dòng thời gian