Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 70
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Phạm Đạt
Ngân Đại Boss
Hy Nam

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian