Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 316
Điểm GP 49
Điểm SP 576

Người theo dõi (85)

Nguyễn Hà Vy
nguyenminhchau
Vu Kim Ngan

Đang theo dõi (1)

Curtis

Dòng thời gian