Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (5)

nhạc băng
hello hello
Hoa Anh Đào

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian