Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 4
Điểm SP 27

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (7)

Petrichor
hatsune miku
Ngô Vân Khánh
hồ bích hằng

Dòng thời gian