Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (6)

Trần Thế Anh
Erza Scarlet
Trang Mint
Nguyễn Hải Nam

Đang theo dõi (0)