Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Quỳnh Mộng Mơ
Hoàng Kim Ngân

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian