Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 61
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (1)

Tạ Liên

Dòng thời gian