Trí Phạm

Trí Phạm

  • Số câu hỏi 122
  • Số câu trả lời 57
  • Điểm thành tích 0GP 10SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Tăng Nhơn Phú B


Địa chỉ

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết