Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 207
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (10)

Hồng Trinh
Hoàng Minh Hải
Akai Haruma
Nguyễn Huy Tú