Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 2
Điểm SP 30

Người theo dõi (1)

Đặng Quốc Huy

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian