Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 2
Điểm SP 5

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma

Dòng thời gian