Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)