Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Chủ đề 1. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 1

Câu hỏi:

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. a. Xác định số hạt mỗi loại và viết ký hiệu nguyên tử. b. Xác định ion được tạo thành nguyên tử X. c. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của X với Na và Al. Câu 2: Nguyên tố R có Z = 24. a. Viết cấu hình electron của R và R 3+ dưới dạng chữ và ô. b. Xác định kim loại, phim kim hay khí hiếm. c. Nêu Vị trí trong bảng tuần hoàn và viết công thức oxit cao nhất của R . d. Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d 2 của ion R 3+ . Câu 3: Biểu diễn sự hình thành liên kiết trong phân tử MgCl 2 và H 2 O. Câu 4: a) Cần bao nhiêu gam H 2 O và bao nhiêu gam natri clorua để pha thành 500 gam nước muối 20%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu ml nước để được dung dịhc nước muối 8%. Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu gam muối để được dung dịch nước muối 32%. b) Bia 5 độ, rượu Bàu Đá 70 độ. Một người uống hết 5 lon bia có thể tích 330ml thì tương đương với lượng cồn người đó uống bao nhiêu ml rượu? Câu 5. Tính pH của các dung dịch sau: a. HNO 3 0,1M. b. HNO 3 10 -8 M. c. KOH 0,2M. d. KOH 10 -8 M. e. CH 3 COONa 0,1M. f. NH 4 Cl 0,1M? Cho biết Ka (CH 3 COOH) = 1,75. 10-5 , Ka(NH 4 + ) = 5,6.10 -10

Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhé.