Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 126
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 3
Điểm SP 12

Người theo dõi (8)

Tuyen
Thuy Thanh
Nhật Ánh
lê thị uyên

Đang theo dõi (5)

Dòng thời gian