Nguyễn Phấn Dũng

Nguyễn Phấn Dũng

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 138
  • Điểm thành tích 40GP 89SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Thành phố Vinh, Nghệ An

Liên kết