Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (3)

Nguyen
Ngố ngây ngô
Yehudim

Dòng thời gian