Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 134
Điểm GP 14
Điểm SP 45

Người theo dõi (6)

Triệu Khả Ái
Minh Anh
Khoa Võ

Đang theo dõi (3)

Ngụy Anh

Dòng thời gian