Hà Nguyễn Thanh Hải

Hà Nguyễn Thanh Hải

  • Số câu hỏi 37
  • Số câu trả lời 7
  • Điểm thành tích 0GP 1SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hùng Vương


Địa chỉ

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên kết