Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (2)

Ngố ngây ngô
Mysterious Person

Dòng thời gian