Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Hong Tran

Chủ đề:

Đề cương ôn tập văn 10 học kì I

Câu hỏi:

Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc đời đưa đẩy bạn. Nếu không có được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Đấng sáng tạo sẽ thắp sáng con đường bạn đi. Vận may của cả đời bạn, cánh cửa của những ước mơ đang mở ra. Con đường dẫn tới mục đích sống có thể xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống mạnh mẽ và đã phát triển được nguồn hy vọng lớn lao, niềm tin sâu sắc, lòng tự tôn, thái độ sống tích cực, lòng dũng cảm, tính kiểu, khả năng thích nghi và những mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. Trên con đường vươn tới thành công, bạn phải nắm bắt từng cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có lòng dũng cảm và sự quyết tâm để vươn lên.

1 trong những khẩu hiệu của tôi tại Tổ chức Life Without Limbs là " 1 ngày mới, 1 cơ hội mới ". Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường -chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình.

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ, nêu nội dung và đặt tên nhan đề cho văn bản trên.

Câu 2 : Xác định phương thức biểu đạt, thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản.

Câu 3: Em hiểu thế nào về câu nói : " Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống... và chờ đợi vận may đến với mình ".

Câu 4: Đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì về bài học cuộc sống? ( trình bày trong 10-15 dòng)