Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 1
Điểm SP 139

Người theo dõi (10)

Lu Lu
Vũ Hoài Nam
Huy Ngô Tuấn

Đang theo dõi (3)

Tô Thanh Hàn
nhàn đào