Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (16)

lê huân
Lê Khôi Nguyên
Phương Nguyễn
Jeon Jungkook

Đang theo dõi (2)