Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 95
Số lượng câu trả lời 53
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (6)

I LOVE TFBOYS
Giang Phạm
Milyie
Koume Hanai

Đang theo dõi (5)

Sách Giáo Khoa
Milyie
Khôi Bùi

Dòng thời gian