Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (10)

Cheewin
Vũ Elsa

Dòng thời gian