Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (26)

Dòng thời gian