Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 172
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 1
Điểm SP 16

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (1)

nguyen thi vang