Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Ôn tập lịch sử lớp 11

Câu hỏi:

Câu 2: Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành Cải cách Minh Trị là: A. tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị và có vai trò quyết định. B. tầng lớp quý tộc tư sản hóa ngày càng trưởng thành, có thế lực kinh tế. C. lật đổ chế độ Mạc Phủ, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền. D. xác lập được quyền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc.

Câu 3: Ngoại cảnh chung nào đã tác động đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và Cải cách ở Xiêm? A. Đứng trược sự đe dọa xâm lược của các nước phương Tây. B. Sự phát triển của CNTB sau các cuộc cách mạng tư sản. C. Mầm mống kinh tế TBCN đang hình thành và phát triển nhanh. D. Giai cấp tư sản đã trưởng thành, mâu thuẫn trong xã hội gia tăng.

Câu 4 : Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Quốc đại là A. đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ. B. giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. C. bước ngoặt phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. D. thể hiện ý thức và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ.

Câu 5 : Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là A. đánh đuổi đế quốc, khôi phục Trung Hoa. B. cải cách Trung Quốc để thoát khỏi số phận thuộc địa. C. thành lập dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng ruộng đất cho nông dân. D. đánh đổ triều đình Mãn Thanh, khôi phục đất nước Trung Hoa.

Câu 6 : Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là : A. lật đổ triều Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế. B. thành lập Trung Hoa dân quốc, nhân dân làm chủ đất nước. C. công nhận quyền bình đẳng và quyền dân chủ của mọi công dân. D. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Trung Quốc.

Câu 7: Cuộc Cải cách Ra-ma V gọi là cách mạng tư sản vì: A. lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến. B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. C. do giai cấp tư sản lãnh đạo. D. thay đổi đất nước giống như phương Tây.

Câu 8: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là A. các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc. B. các cuộc khởi nghĩa chưa chuẩn bị chu đáo. C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học. D. Thực dân Pháp có tiềm lực quân sự quá mạnh. Câu 9: Nguyên nhân quyết định nhất dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi thất bại là: A. trình độ thấp, lực lượng chênh lệch. B. vũ khí quá lạc hậu, thô sơ. C. quân sự của các nước thực dân quá mạnh. D. các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.

Câu 10: Điểm khác nhau cơ bản trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Mĩ – Latinh với các nước châu Phi là: A. phong trào đấu tranh có đường lối, chủ trương rõ ràng hơn. B. phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, quyết liệt hơn. C. phong trào đấu tranh nổ ra có sự liên kết chặt chẽ giữa các nước. D. sớm dành được độc lập từ thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Mọi người giúp tui vs mai tui nộp bài rồi...