Chimmy

Chimmy'ss Nguyễn'ss

  • Số câu hỏi 6
  • Số câu trả lời 4
  • Điểm thành tích 0GP 4SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Yên Phong


Địa chỉ

Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Liên kết

  • Hoạt động của Chimmy'ss Nguyễn'ss
  • Chimmy'ss Nguyễn'ss hiện chưa có hoạt động nào :(