Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 2
Điểm SP 14

Người theo dõi (29)

Zhou jieqiong
Tôi là ...?
Bolbbalgan4
Bae Suzy
Phạm My

Đang theo dõi (4)

Nguyễn Quang Anh
Đức Minh
@Nk>↑@