Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 2
Điểm SP 29

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (29)

Admin
 Mashiro Shiina
Nguyễn Huy Tú

Dòng thời gian