Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 436
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (36)

blauceky swift
Thanh Hà
jackson

Đang theo dõi (19)