Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 7
Điểm SP 14

Người theo dõi (3)

Darth Vader
My love P336

Đang theo dõi (4)

ÁcΦ┼Quỷ♪
Đào Ngọc Bích
trần cẩm tú
Bùi Khánh Vân

Dòng thời gian